Trainingen

Plannen is een vak. Wij kunnen uw planners trainen en opleiden. We kijken naar de competenties en de (vak)vaardigheden van de planners. Daarbij zullen we kijken naar waarneembaar gedrag, zowel tijdens de training, als tijdens het meelopen op de planning. Daarnaast zullen we observeren wat de (vak)vaardigheden zijn van de planners. We geven individuele trainingen maar ook groepstrainingen, afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Als business partner van Roosterplatform verzorgen wij tevens opleidingen voor operationeel een strategisch planners die met dit geautomatiseerde planpakket werken. Dit doen wij geheel op maat, binnen de eigen omgeving van de zorg- of revalidatieinstelling. 

Neem contact op

Teesquare 1-2-3-4 systeem > trainingen voor een team met meer dan 5 planners

Om de bekwaamheden en capaciteit van de planners te kunnen toetsen, zullen we werken middels het Teesquare-1234-systeem (T2-1234)

Middels het T2-1234-systeem kunnen wij na verloop van tijd het planteam in kaart brengen. Dit is een systeem van vakbekwaamheden op sociaal, organisatorisch en vakinhoudelijk gebied. De bedoeling van het T2-1234-systeem is om de krachten van het individu te benutten. Per persoon zullen we middels verschillende competenties per gebied (sociaal, organisatorisch en vakinhoudelijk) aangeven op welk niveau de planner acteert. Planners kijken naar zichzelf, maar collega’s mogen ook van elkaar aangeven op welk niveau ze acteren.

Er zijn 4 niveaus waarop iemand functioneert: 

  1. Lerend
  2. Onder begeleiding
  3. Zelfstandig
  4. Overdragend (de leermeester) 

Je zou het kunnen vergelijken met een competentie systeem, echter het is behalve het hebben van competenties ook het kunnen toepassen en combineren van deze competenties. Door het T2-1234 systeem ontstaat er een beeld waaruit we de informatie kunnen halen in welke mate de bekwaamheden in het (plan)team op elkaar zijn afgestemd. 


Wij werken onder andere voor: