Teesquare Outsourcing Planning: TOP

Als Teesquare zijn wij ervan overtuigd dat plannen een vak is, een expertise. Een organisatie valt of staat met een goeie planning, de planning is het fundament. De bekwaamheden van een planner zijn anders dan die van een roosteraar, hetgeen niet altijd goed gerealiseerd wordt. Een groot verschil is logistiek inzicht, hetgeen in de zorg wordt verwoord in zorgpaden. 

Wij zijn goed in plannen en zijn dan ook de beste partner om uw planning te outsourcen. De voordelen?

 • Continuïteitsgarantie
 • Planning in handen van specialisten
 • Waarborging van de inrichting en strategieën in planningssoftware
 • Schakel tussen de organisatie en softwareleverancier

Kortom: volledig ontzorgd.

Verschillende modellen

We kennen 3 modellen qua outsourcing:

Top Basis

Onder het TOP | Basic model werken we nauw samen met een operationeel planner bij de organisatie. Wij nemen de eindverantwoordelijkheid voor de planning.

Top premium

Onder het TOP | Premium model nemen wij de volledig planning over. Ook de rol van van operationeel planner zal bij Teesquare belegd worden. 

Top excellence

Onder het TOP | Excellence model nemen wij de volledige planning over en zullen wij daarnaast maandelijks gedetailleerde management rapportages opleveren.

witte balk

Onze aanpak

Analyse
Voordat we overgaan tot het bij ons in huis plannen voor uw organisatie, gaan we gezamenlijk een intensief voorbereidingstraject aan: we maken een scan van de organisatie. Concreet betekent dit dat wij gedurende een bepaalde periode bij jullie gaan rondlopen en vragen gaan stellen. Wat zijn de wensen en verwachtingen, zijn vraag en aanbod op elkaar afgestemd, wat zijn de behoeftes van revalidant en de zorgprofessional. 

Voorstel
Na de scan/analyse komt Teesquare met een voorstel. We leggen onze bevindingen aan u voor waarop er ruimte is tot vragen en eventuele aanpassingen. Waarbij we de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen.


Start outsourcing
Outsourcing van planning is een feit. Vanaf nu geen zorgen meer om planning of gevulde roosters van revalidanten en zorgprofessionals. Geen uitdaging meer op de planafdeling in geval van ziekte of vakantie.

Voortgang
Na de start blijven we continu samen kijken naar mogelijkheden tot verbetering en diepgang. We zullen ten allen tijde de voortgang blijven bewaken tussen u als organisatie en wij als uw externe zorgplanbureau. Indien u heeft gekozen voor onze module managementinformatie zullen we maandelijks een rapport aanleveren.

Voordelen van outsourcing planning

 • Risicospreiding
 • Borging van het planproces
 • Kennis van de organisatie
 • Waarborging van kwaliteit
 • Ondersteuning naar management
 • Capaciteitsberekeningen om beleid te formuleren
 • Afdekking bij ziekte: verzekerd van continuiteit
 • Begrotingsondersteuning en voortgangsbewaking