Implementatie

De focus van Teesquare ligt op de optimalisatie van zorgplanning in al haar facetten, gekoppeld aan de verwachtingen van deze tijd. Roosterplatform levert daarvoor bij uitstek de passende software oplossing. Als business partner van Roosterplatform verzorgen wij de implementatie van hun software bij zorg- en revalidatie instellingen.

De implementatie van geautomatiseerde plansoftware gaat altijd gepaard met een verandertraject binnen de planning en binnen de organisatie; hetzij van decentraal naar centraal plannen, hetzij van handmatig naar automatisch plannen. Een verandertraject dat een significante impact zou kunnen hebben op de organisatie. Teesquare is sterk in het verandertraject op planningsvlak. Voor het verandertraject op organisatieniveau werken wij samen met partijen.

Onze dienstverlening gaat verder dan het geven van ondersteuning tijdens de implementatie van Roosterplatform. Onze kracht ligt in onze betrokkenheid bij het totale planproces, vanaf de eerste stappen om te komen tot een succesvolle implementatie, tot het begeleiden en opleiden van de planner(s). 

Neem contact op